بعد از اتفاقاتی که اسفند 94 برای درگاه های پرداخت پیش آمد شاهد رشد درگاه های پرداخت زیادی بودیم (من که اینطور فکر می‌کنمآرام). سرعت زیاد بدون فکر کردن به امنیت. وقتی داشتم با این سایت ها کار می کردم متوجه یک باگ شدم و کارش تغییر قیمت و دریافت آدرس بازگشت از بانک بود!!! این مشکل هم مخصوص سایت های ارائه دهنده درگاه پرداخت تازه کار بود. ولی خوشبختانه در درگاه های معتبر این مورد نبود. بعد از دیدن آن برای آنها ایمیلی زدم که چنین مشکلی وجود داره ولی متاسفانه نه جواب دادند و نه مشکل را حل کردند. بی خیال شدم تا اینکه چند روز پیش به یک موردی برخورد کردم که دست همه را از پشت بسته بود لبخند. در بیشتر موارد دکمه های درگاه پرداخت یا می توانستید قیمت را عوض کنید یا اینکه آدرس بازگشت از درگاه را پیدا کرد. ولی در این نمونه هر دو حالت را داره.

ادامه مطلب
منبع : گلپا وبمشکلات امنیتی دکمه های پرداخت
برچسب ها : درگاه ,پرداخت ,درگاه پرداخت ,آدرس بازگشت